Oferta

Konsultacje behawioralne kotów

Pierwsza konsultacja przebiega w domu zwierzęcia, gdzie mam możliwość zaobserwowania jego zachowań w naturalnym otoczeniu oraz przeprowadzenia wywiadu z jego opiekunem. Informacje pozyskane w trakcie konsultacji posłużą mi do opracowania konkretnego planu pracy z danym kotem. Omawiam także wstępny plan pracy.

Konsultacje behawioralne psów

Pierwsze spotkanie odbywa się w domu opiekuna psa bądź w zależności od przejawianego problemu
rozpoczyna się poza domem. Podczas konsultacji przeprowadzam wywiad behawioralny z opiekunem
psa, obserwuję zwierzę i tworzę wstępny plan pracy.

W ciągu dwóch dni wysyłam drogą mailową opracowany plan pracy z kotem/psem i wytyczam cele na
kolejne spotkania bądź treningi.

Spotkanie trwa zazwyczaj od 2 do 3 godzin.

Wszystkie konsultacje oferuję od poniedziałku do piątku na terenie Warszawy jak i w okolicach.

Treningi indywidualne

Jeżeli chcesz poprawić swoje relacje z psem, nauczyć się z nim współpracować, tak aby Wasze wspólne życie stało się przyjemne to oferuję Ci treningi indywidualne, podczas których Twój pies zdobędzie nowe umiejętności.

Pomogę Ci nauczyć Twojego psa by nie ciągnął na smyczy, wracał na Twoje zawołanie, nie zjadał śmieci podczas spacerów oraz naukę podstawowych komend takich jak siad czy zostań

Spotkania terapeutyczne dla psów

Staram się pomagać psom lękliwym, niepewnym siebie czy przejawiającym zachowania agresywne nawiązywać poprawne relacje z innymi psami. Oferuję indywidualne spotkania, podczas których Twój pies zdobędzie nowe kompetencje społeczne wśród osobników swojego gatunku.

Wykłady edukacyjne w szkołach podstawowych oraz średnich

  • Wykłady 45 minutowe dla dzieci i uczniów szkół średnich.
  • Każdy zakres tematyczny wykładów jest dostosowywany do wieku uczestników zajęć.
  • Program zajęć jest opracowywany indywidualnie wraz z wychowawcą danej klasy.

Profesjonalna opieka nad zwierzętami na terenie Warszawy/Piaseczna/Magdalenki

  • spacery z psami
  • wizyty z psem u weterynarza
  • opieka nad kotem podczas Twojego wyjazdu
  • opieka nad zwierzętami chorymi (podawanie leków kotom czy wizyty u weterynarza)

Więcej informacji o zakresie usług petsitterskich tutaj: www.dogsway.pl

Przewiń do góry